Preparat Humipro

Wykorzystując zebrane doświadczenie i opierając się na wieloletnich badaniach, stworzyliśmy unikalny preparat humusowy HumiPro, będący uniwersalnym dla wszystkich rodzajów roślin i gleby.
HumiPro działa na rośliny w sposób następujący:

  1. Zwiększa odporność rośli na choroby, pasożytniczą mikroflorę, sprzyja wypieraniu patogenu z jego środowiska, tłumi go lub przestawia na odżywianie saprofitowe. Rośliny, wobec których zastosowano preparat, znacznie mniej chorują i są rzadziej atakowane przez szkodniki (murszenie korzeni, nicienie i inne).
  2. Pomaga roślinom wytrzymywać zwiększone dawki soli w glebie. Oddziałuje na rośliny zarówno przez liście, jak i łańcuch gleba-korzenie.
  3. PRO pozwala znacznie zmniejszyć krotność obróbki zasiewów środkami grzybobójczymi w okresie wegetacji. Na bazie HumiPro w stadium obróbki i badań znajdują się preparaty, które w przyszłości, być może, pozwolą na całkowite wyeliminowanie fungicydów, gdyż HumiPro wielokrotnie się wyróżnia: nietaktyczność, niskie stężenia użytkowe.
  4. Zwiększa zawartość witamin i minerałów w roślinach.
  5. Stymuluje wzrost roślin poprzez przyspieszenie podziału komórek, dzięki zawartym w nim organicznym grupom humusowym (kwasy humusowe, kwasy fulwowe, grupa hymatomelanowa, aminokwasy, pektyny, kwasy węglowe, monosacharydy).
  6. HumiPro działa kompleksowo, dodając roślinom siły, zwiększając odporność na choroby, suszę i przymrozki, przyspieszając wymianę substancji, wzmacniając fotosyntezę i zwiększając biomasę, podnosi jakość i wydajność upraw rolnych, odnawia żyzność gleby.
  7. Podnosi jakość produkcji, zwiększając jej zachowanie w stanie nienaruszonym, wartość odżywczą oraz poprawiając wygląd handlowy.
  8. HumiPro działa na roślinę zarówno przez liście, jak i łańcuch „gleba-korzenie”.
  9. Kwasy humusowe, wchodzące w skład HumiPro, intensyfikują syntezę kwasów nukleinowych. Jest to ważne dla wzmocnienia roślin, gdyż wszelkie formy kwasu nukleinowego uczestniczą w syntezie białka. Po dostaniu się na roślinę trafiają do ziaren chlorofilowych w liściach roślin i intensyfikują percepcję promieni ultrafioletowych, tym samym przyspieszając proces fotosyntezy i oddychania.
  10. Stymulacja wzrostu upraw. Przy wykorzystaniu HumiPro do namaczania nasion i dokarmiania pozakorzeniowego, preparat działa jak stymulator wzrostu. Skracają się okresy wegetacji, rośliny rosną szybciej, zwiększa się wydajność.
Scroll to top