HumiPro działa na glebę w sposób następujący

• Uczestniczy w tworzeniu struktury gleby i bardziej produktywnym rozwoju mikroflory.
• Sprzyja szybkiej odbudowie zdegradowanych z powodu intensywnego uprawiania ziemi i wyjałowionych gleb.
• Zmniejsza utratę wody i substancji odżywczych w lekkich glebach piaskowych. Sprzyja wzbogaceniu takich gleb humusem.
• Sprzyja wentylacji i spulchnieniu ciężkich i gliniastych gleb, tym samym poprawiając dostawy tlenu oraz ułatwiając obróbkę gleby.
• Selektywnie aktywuje działanie korzystnych bakterii przetwarzających glebę i bakterii brodawkowych, przy czym jednocześnie dławiąc patogeniczną mikroflorę i pleśniowe zachorowania w glebie.
• Przeciwdziała pokrywaniu się gleby skorupą, jak również erozji, dzięki podwyższonej zdolności koloidów do wiązania.
• Poprawia możliwości zachowania przez glebę wilgoci, zwiększając odporność na susze. Optymizuje bilans wodny w glebie.
• Sprzyja normalizacji pH gleby.
• Przeprowadza chelatację jonów metali w warunkach zasadowych, tworząc w ten sposób możliwość pobierania ich przez korzenie.
• Zatrzymuje w strefach korzeniowych rozpuszczalne nawozy nieorganiczne, sprzyja ich przyswajaniu przez system korzeniowy rośliny, zmniejsza ich wymywanie.
• Charakteryzuje się skrajnie wysoką siłą w zakresie wymiany kationów. Sprzyja przetworzeniu elementów spożywczych NPK, jak również innych mikroelementów, w formę, w której mogą być pobrane przez rośliny bezpośrednio.
• Bezpowrotnie wiąże sole metali ciężkich i radionuklidów w mało mobilne kompleksy, które usuwane są z obrotu glebowego, co pozwala uchronić ich pobieranie przez rośliny i produkty rolne.
• Sprzyja procesowi utylizacji pozostałości chemicznych substancji ochrony roślin oraz innych szkodliwych metabolitów, co prowadzi do zmniejszenia chemicznego obciążenia gleby.

Scroll to top